Ghetto och arsenal

Ordet ghetto kommer från Venedig. 1516 inrättades ett avspärrat område där judar skulle få bo på en av Venedigs öar. Här hade det tidigare legat ett gjuteri för krigsmaskiner. Gjuta på italienska heter gettare och i venetiansk dialekt ghetàr. I och med att (gjuteri-)platsen blev anvisad judarna kom namnet så småningom att följa med hela företeelsen.

I Tyskland har man belägg för att namnet användes på 1600-talet, då som just ett namn judekvarter i Italien. Första gången ordet dyker upp i Sverige i skrift var 1891.

Ett annat ord som också har sin betydelse knuten till Venedig är arsenal. På italienska heter det arsenale och det var namnet på stadens berömda örlogsvarv. Ursprungligen är ordet lånat från arabiskans dar al-sina'a, vilket betyder hantverkshus. Till svenskan, och till många andra språk, kom ordet på 1600-talet. Det har genom åren betytt skeppsvarv, vapenfabrik, vapenförråd, magasin osv.

Ordet lever ju också i fotbollslaget Arsenal från London. Denna klubb bildades av arbetare vid den kungliga vapenarsenalen i Woolwich i sydöstra delen av staden. Deras smeknamn är The Gunners...

Staffan Hammerman