Biff och stek

Biff - skivat nötkött - inlånades från engelskan i början av 1800-talet. Engelskans beef går i sin tur tillbaka till franskan bæuf vilket i sin tur härstammar från latinets bovis eller bos som betyder oxe eller ko.

Detta bos är också ursprunget till det sistnämnda. Den germanska varianten blev nämligen till ett k-ljud istället för ett b-ljud. Därför heter det cow på engelska, Kuh på tyska och ko hos oss. Ursprunget bos är troligen ljudhärmande - jämför med verbet bua.

Stek däremot har engelsmännen lånat från de nordiska språken. Vikingarna som invaderade delar av England tog med sig ordet steik som på engelska sedan blev steak. Ordet kommer av ordet sticka - att man stack in ett spett i köttbiten för att kunna halstra över öppen eld.

Staffan Hammerma