Penicillin, pensel och penis

Hör de tre orden ihop på något sätt? Jodå, det gör de faktiskt.

Ordet penicillin skapades av bakteriologen Alexander Fleming 1929 när han året innan hade noterat att en mögelsvamp hade hämmade effekt på en bakterieodling. Fleming tog namnet från mögelsvampen ifråga som gick under det latinska namnet Penicillum (penselmögel).

Ordet penicillum kommer från latinets penicillus som betyder griffel eller pensel. Detta latinska ord återfinns i det svenska pensel såväl som i engelskans pencil.

Penicillus i sin tur kommer från latinets peniculus som betyder liten svans, alltså en förminskningsform av ordet penis som betyder svans.

Staffan Hammerman