Pirat

Så här när det nya Piratpartiet firat stora framgångar och ska ta plats i Europaparlamentet är det väl på sin plats att förklara ordet pirat...

Ordet pirat har funnits i svenskan sedan tidigt 1600-tal. I en handling från 1625 kan man läsa om en kapare från Dunkerque - "En Dunkerkerpirata". Ordet har vi fått från tyskan där det är känt sedan medeltiden. Troligen har tyskarna fått det från italienskans pirata eller franskans pirate, och båda är en direkt översättning från romarnas pirata.

Ursprungligen kommer ordet från grekerna och betydde hos dem sjörövare, kapare. Men inte från början. Den ursprungliga betydelsen var äventyrare eller våghals, någon som prövar lyckan. Ordet är bildat av verbet peiráo som betyder försöker, prövar eller vågar.

Ordet finns också i vårt empiri som betyder kunskap som grundas på erfarenhet. Erfarenhet är ju inget som nykomlingar har, men det kan de ju skaffa sig. Så det är väl bara för piraterna att pröva lyckan i parlamentet...

Staffan Hammerman