Lasarett

Ordet lasarett har använts i svenska sedan 1600-talet. Det betecknade från början ett större sjukhus jämfört med en sjukstuga.

Ordet kan härledas via tyska språket till italienskans lazzaretto. Detta ord i sin tur kan härledas till Isola di Santa Maria di Nasareth. Detta var en ö där man under medeltiden hade ett pestsjukhus och karantän för de som kommit tillbaka från Palestina.

På 1400-talet hade ordet formen nazzaretto. I folkmun kom sedan ordet att få formen lazzaretto. L:et som kommer från lazzaro, som betyder spetälsk, vilket i sin tur kan härledas till Lazarus som är de spetälskas skyddshelgon.

Staffan Hammerman