Björk

Björk är ett gammalt ord och ett av de få trädnamn som går tillbaka på indoeuropeiskan. Man kan följa det från de germanska språken, via balter och slaver ända till Kaukasus och Indien.

På danska heter det birk, tyskan har Birke, engelskan birch, litauiskan berzas, ryskan bereza. På ossetiska heter det barse, i Pamir brudz och i fornindiskan bhurjas.

Själva ordet kan man härleda till indoeuropeiskans bherg, som betyder glänsande och naturligtvis anspelar på den vita stammen. En variant av ursprungsordet har vi i svenska i ordet bjärt.

Staffan Hammerman