Advent och äventyr

Advent är väl kanske inte så äventyrligt men de båda orden hör ihop, tänk på engelskans adventure!

Båda orden kan härledas till latinets advenire som betyder närma sig eller anlända. I uttrycket adventus Christi - Kristi ankomst - hittar vi ordet som helt enkelt förkortats till bara advent.

Äventyr kan man spåra till medeltiden och de gamla riddardikterna. Latinets form adventura betyder tillstöter eller det som händer. Ordet användes om de farliga företag som riddarna skulle ta sig för. Så småningom kom ordet också att användas om berättelserna om riddarnas bedrifter. Lite senare blev äventyr synonymt med fantasifull berättelse, precis som i H C Andersens "Eventyr fortalte for børn".

Med tillönskan om en fridefull advent...

Staffan Hammerman