Skägg och Skagen

Skägg är ett gammalt germanskt ord som från början hade formen skagja. Ursprungligen betydde ordet "något som skjuter ut".

Ordet kommer från verbet skaga - att skjuta ut. Det finns i ordet takskägg men även det geografiska Skagen. Skagen utgör ju Jyllands nordspets och en spets skjuter ju ut!

Staffan Hammerman